Orde en netheid zijn essentieel voor de goede werking en organisatie van een magazijn

Industrieel magazijn schoonmaken: orde en netheid waarborgen

13 sep 2021

Een vuile en slordige werkplek verhoogt het risico op ongevallen en opslagvoorzieningen vormen daar geen uitzondering op. Het schoonmaken van een magazijn is uiterst belangrijk, om de opgeslagen goederen en de magazijnmedewerkers te beschermen.

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste zaken die in een magazijn in goede staat moeten worden gehouden en volgen enkele belangrijke tips die kunnen helpen bij de organisatie.

Een magazijn schoonmaken: de 5S-methode

De 5S-methode is een Japanse techniek van orde en netheid, waarbij elke stap in die taal met een «S» begint. Hieronder volgen de «best practices» die daarin worden omschreven:

1. Seiri = Sorteren / Sort: magazijnruimte is een beperkt en zeer kostbaar goed: de eerste stap bestaat uit het verwijderen van overbodige zaken op de werkvloer, het toekennen van prioriteiten aan voorzieningen en voorwerpen die vaak worden gebruikt en het herzien van de werkelijk benodigde hoeveelheden. Zo zijn er strategieën om de verpakking in een distributiecentrum te optimaliseren, zodat dit zich niet willekeurig op een plek in het magazijn bevindt en naar behoren wordt opgeslagen.

2. Seiton = Schikken / Set in Order: werkzones voorzien van de nodige middelen om goederen gemakkelijk op te bergen en terug te vinden. Net als bij het voorraadbeheer, geldt bij het toewijzen van opslaglocaties voor goederen, gereedschappen en materialen die in het magazijn gebruikt worden, de regel: «een plek voor alles en alles op zijn plek«.

3. Seiso = Schoonmaken / Shine: het schoonmaken van het magazijn moet taken omvatten die regelmatig terugkeren en dagelijks worden uitgevoerd, het moet eveneens deel uitmaken van het algemene schoonmaakplan voor de installatie. De magazijnmedewerkers moeten meewerken aan een goed onderhoud van hun werkzone.

4. Seiketsu = Standaardiseren / Standardise, door middel van bewegwijzering: de organisatie van het magazijn hangt af van de inrichting ervan. Het is dan ook van essentieel belang doeltreffende waarschuwingsborden en markeringen te gebruiken voor de distributie van goederen en ervoor te zorgen dat de afhandelingsapparatuur goed kan circuleren. De identificatie van de verschillende zones van het magazijn maakt de afbakening van werkplekken, gangpaden met verkeer en opslagzones mogelijk.

5. Shitsuke = Standhouden / Sustain: dit stadium waarborgt de continuïteit van de voorgaande fases en is van toepassing op al het logistieke personeel. Het uiteindelijke doel van deze methode is om daadwerkelijk invloed uit te oefenen op de ordelijkheid en industriële netheid van het magazijn.

Magazijnmedewerkers voeren schoonmaaktaken uit in een magazijn met conventionele magazijnstellingen
Magazijnmedewerkers voeren schoonmaaktaken uit in een magazijn met conventionele magazijnstellingen

Waar moet op gelet worden bij het schoonmaken van een magazijn?

De reinheidsgraad van een magazijn hangt volledig af van de soort goederen die er worden opgeslagen. Bij distributiecentra voor gevaarlijke stoffen of bij warehouses voor farmaceutische artikelen en voedingsmiddelen bijvoorbeeld, moet het schoonmaken van het magazijn grondig worden uitgevoerd. In een dergelijke context huren ondernemingen gewoonlijk gespecialiseerde bedrijven in om de installaties te reinigen.

Elementen waarmee rekening moet worden gehouden bij het schoonmaken van een magazijn:

  • Reiniging van magazijnvloeren: de industriële vloer is één van de plaatsen waar zich het meeste vuil ophoopt als gevolg van het verkeer van afhandelingsapparatuur en logistiek personeel. Aangezien het om grote oppervlakken gaat, wordt de reiniging meestal uitgevoerd met schrobmachines die zijn uitgerust met veeg- en schrobwalsen die door een magazijnmedewerker worden bediend. In het geval van moeilijk bereikbare hoeken moet het schoonmaken van het magazijn worden uitgevoerd met professionele apparatuur die een perfecte afwerking garandeert.
  • Het schoonmaken van elementen zoals plafonds, muren, stellingen, leidingen, lampen en machines: het is belangrijk dit niet te verwaarlozen, aangezien daar zich na verloop van tijd, vuil, stof of spinnenwebben ophopen en deze moeten worden verwijderd.
  • Beheer van magazijnafval en verpakkingen: in het kader van groene logistiek is het van essentieel belang dat de installatie zo milieuvriendelijk mogelijk is. Daarom is het noodzakelijk de hoeveelheid afval die wordt gegenereerd te beperken, te beheersen en efficiënt te recycleren.

Een magazijn schoonmaken vanuit een praktisch oogpunt

Aangeraden wordt om schoonmaaktaken in het magazijn tijdens daluren uit te voeren, zodat deze de activiteiten van het bedrijf niet hinderen. Het behoorlijk trainen van de magazijnmedewerkers is hierbij ook belangrijk, zodat zij de installaties goed onderhouden en geen vervuilers worden.

Mecalux biedt magazijnstellingen en automatische opslagoplossingen die voldoen aan de hoogste normen in industriële magazijnreiniging. Zo kunnen bijvoorbeeld de rollen van de rollenbanen worden opgetild waardoor het vegen en schoonmaken van de vloer wordt vergemakkelijkt. Neem contact met ons op, en wij zullen de meest geschikte systemen voor uw installatie bepalen.

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Banner-Software-Solutions
Template Key: