De hyperautomatisering van de logistiek, is het digitaliseren van het beheer van de toeleveringsketen

Hyperautomation: wanneer de techniek beslissingen neemt

20 apr 2023

Hyperautomation is een groeiende trend in Logistiek 4.0. Hyperautomation van de toeleveringsketen, impliceert enerzijds een complete digitale transformatie van de logistiek, en anderzijds dat bepaalde beslissingen die voorheen door de mens werden genomen, voortaan door kunstmatige intelligentie oftewel Artificial Intelligence (AI) zullen worden genomen. Het doel is om de processen door middel van de techniek efficiënter te maken, en alleen in te grijpen bij taken die echt waarde toevoegen aan het bedrijf.

Maar wat is hyperautomatisering en welke gevolgen heeft het voor de logistiek en de andere schakels in de toeleveringsketen?

Wat is hyperautomation?

De term hyperautomation werd geïntroduceerd door het Amerikaanse adviesbureau Gartner, dat bekend staat om zijn Magic Quadrant rapport waarin Mecalux wordt erkend als een toonaangevende leverancier van WMS-systemen. Deze term is bedoeld, om een op vooruitgang gerichte verfijning van de automatisering te definiëren die verder gaat dan Robotic Proces Automation (RPA). Het doel is volledig autonome systemen te creëren, die meer veeleisende taken kunnen uitvoeren, zoals het voorspellen van toekomstige scenario's of het nemen van ingewikkelde beslissingen.

Hyperautomatisering wordt in het Gartner Top Strategic Technology Trends rapport genoemd als één van de top 10 strategische trends, die gebaseerd is op de veronderstelling dat elk proces kan worden geautomatiseerd. Waarbij de nadruk ligt op de digitale verwerking van allerlei typen gegevens, die al dan gestructureerd zijn.

Dit vergemakkelijkt de digitale transformatie, een strategie die door veel bedrijven wordt gevolgd, en waarbij nieuwe technieken worden geïmplementeerd in alle domeinen van een onderneming teneinde de efficiëntie ervan te verbeteren.

Het verschil tussen Robotic Proces Automation (RPA) en hyperautomation

RPA is een belangrijke stap op weg naar de robotisering van taken, met name met betrekking tot de administratieve taken in het bedrijfsleven. Deze discipline maakt gebruik van software robots of softbots, om dagelijkse, steeds terugkerende taken na te bootsen en uit te voeren, die voorheen een menselijke tussenkomst vereisten: dit zijn eenvoudige taken zoals het extraheren van gegevens, het invullen van formulieren, het uitvoeren van berekeningen, het kopiëren en plakken van teksten, het hernoemen van bestanden of het aanmaken van mappen. Hoewel deze robots een aanzienlijke bijdrage leveren aan de versnelling en de foutloze uitvoering van vele werkzaamheden, mag niet uit het oog worden verloren dat deze softbots handelingen verrichten op basis van een reeks vooraf vastgestelde regels.

Hyperautomation is een voortzetting van Robotic Proces Automation (RPA), aangezien dit bestaat uit toenemende automatisering, waardoor werkstromen ontstaan waarbij robots geheel zelfstandig functioneren. Deze voeren niet alleen acties uit volgens vooraf vastgestelde instructies, maar zijn ook verantwoordelijk voor het nemen van verschillende beslissingen, hetgeen een verfijning van hun analytisch en voorspellend vermogen vereist.

Daarom berust hyperautomatisering op het gebruik van RPA met technologieën zoals "Artificial Intelligence" - hetgeen digitale systemen in staat stelt menselijke intelligentie na te bootsen -, "machine learning" - waarmee machines externe gegevens kunnen interpreteren en ervan kunnen leren om beslissingen te nemen -, of "big data" - die de verwerking van grote hoeveelheden gestructureerde en ongestructureerde gegevens mogelijk maakt -.

Voorbeelden van hyperautomation in de toeleveringsketen

Om hyperautomatisering in de toeleveringsketen toe te passen, is een systeem voor het verzamelen en digitaliseren van gegevens essentieel, zodat een bepaalde activiteit vervolgens volledig autonoom, zonder menselijke tussenkomst, kan worden uitgevoerd. Hier volgen enkele voorbeelden van hyperautomation die wellicht in de toeleveringsketen kunnen worden toegepast:

  • Backoffice: met hulpmiddelen als Optical Character Recognition (OCR) en tekstanalyse, kan een robot documenten verwerken teneinde relevante informatie uit een bestelling van een klant te extraheren, en automatisch de bijbehorende opdracht voor picking te genereren. Deze oplossingen bieden een concrete kans om het beheer van documenten en de administratie binnen de toeleveringsketen te versnellen en te automatiseren.
  • Planning van de vraag: door het verzamelen en analyseren van omvangrijke gegevens, zoals de verkoopgeschiedenis en andere relevante variabelen, kan een robot de toekomstige vraag voorspellen en bijvoorbeeld anticiperen op ongewenste situaties zoals een voorraadtekort. Zo kunnen de voorraden worden bijgewerkt en aangepast aan de werkelijke behoeften van het bedrijf, waarbij een doeltreffende en nauwkeurige controle in real time mogelijk is.
  • Het volgen en afleveren van bestellingen: Hyperautomatisering biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid het precieze tijdstip van levering van een bestelling aan te geven of de klant te waarschuwen wanneer er vertraging optreedt. Bovendien kunnen hiermee de transporten optimaal worden beheerd, aangezien rekening wordt gehouden met de verkeersinformatie in real time.
  • De indeling van het magazijn: de digitalisering van het magazijnbeheer maakt het mogelijk taken zoals slotting, wat de toewijzing van opslaglocaties aan de artikelen inhoudt, te automatiseren en te optimaliseren. Op basis van een reeks vooraf gedefinieerde criteria, zoals omvang, omloopsnelheid, en type voorraad, kan magazijnsoftware zoals Easy WMS van Mecalux de opslaglocaties van producten beheren, waardoor op elk moment de best mogelijke beslissing wordt genomen en een efficiënte en probleemloze bedrijfsorganisatie tot stand komt.

Toegepast op de toeleveringsketen bevordert hyperautomation, de integratie van de meest geavanceerde technologieën waarmee steeds meer autonomie wordt verkregen, teneinde de efficiëntie van de verschillende activiteiten te vergroten.

De digitalisering van het interne goederentransport is één van de processen van hyperautomation
De digitalisering van het interne goederenvervoer is één van de processen op het gebied van hyperautomatisering

Voordelen van een toeleveringsketen die hypergeautomatiseerd is

Bedrijven die vertrouwen op hyperautomation zullen profiteren van een optimale supply-chain, die 24/7 beschikbaar is en die kan anticiperen op de behoeften van de klant. Door mogelijke onverwachte gebeurtenissen vooraf te detecteren en door tijdig te kunnen reageren dankzij voorspellende analyses, wordt de toeleveringsketen doeltreffender.

Door gebruik te maken van geavanceerde technologieën zoals AI of Machine Learning worden via de analyse van grote hoeveelheden gegevens (Big Data), bepaalde patronen, kansen of incidenten geïdentificeerd. Dankzij hyperautomation kunnen werknemers zich richten op andere, meer lonende, en minder repetitieve handelingen en kunnen ze de beslissingen controleren die door het digitale hulpmiddel worden voorgesteld.

Tegelijkertijd is hyperautomatisering een uitstekend instrument om vergissingen te voorkomen en de bedrijfskosten te verlagen. Geen vergissingen meer die leiden tot hoge extra kosten, doordat de goederen verkeerd geordend zijn, de voorraden achterhaald zijn, de bevoorrading problematisch is of omdat de uitwisseling van informatie te wensen overlaat. Bovendien bevordert hyperautomation een verantwoord en duurzaam gebruik van hulpbronnen in de toeleveringsketen teneinde de impact op het milieu te beperken.

Kortom, hyperautomation houdt het concurrentievermogen in stand door middel van procesrationalisering, het vermijden van vergissingen en kostenvermindering.

Het digitale beheer van de bezorging van bestellingen, maakt ook deel uit van de hyperautomation
Het digitale beheer van de bezorging van bestellingen, maakt ook deel uit van de hyperautomatisering

Robots: strategische onderdelen voor een efficiënte toeleveringsketen

Hyperautomation maakt de weg vrij voor een nieuwe fase betreffende digitale veranderingen in de logistiek. Dit heeft tot doel de digitalisering van processen te stimuleren en vervolgens alles wat geautomatiseerd kan worden te automatiseren, waarbij zelfs bepaalde beslissingen aan de techniek worden toevertrouwd. Dit alles met het oog op een hogere productiviteit en lagere kosten. Bovendien verbetert hyperautomatisering de flexibiliteit en schaalbaarheid, zodat elk bedrijf kan inspelen op verschillende omstandigheden.

Als het gaat om het automatiseren van magazijnen en het digitaliseren van processen, is het belangrijk een beroep te doen op specialisten om de behoeften te analyseren en zo voor elk geval de beste oplossing te vinden. De deskundigen van Mecalux zijn er om bedrijven in alle sectoren te helpen hun logistiek te automatiseren, dankzij gerobotiseerde opslagoplossingen en Warehouse Management Software Easy WMS van Mecalux. Aarzel niet om contact met ons op te nemen indien u wenst te profiteren van een krachtige software, waarmee u het orderverzamelen kunt stimuleren, de juiste strategie voor het opslaan van de voorraden kunt bepalen en het voorraadbeheer kunt optimaliseren.

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Banner-Software-Solutions
Template Key: