De logistieke flow binnen de toeleveringsketen omvat alle processen vanaf de aankoop van grondstoffen tot de levering van het eindproduct aan de eindklant

Logistieke flow: de sleutel tot een geoptimaliseerde toeleveringsketen

12 okt 2022

De logistieke flow verwijst naar alle processen die nodig zijn om een product, van vervaardiging tot verkoop, aan de eindklant te leveren.

Dit concept bepaalt hoe een bedrijf, en vooral, de toeleveringsketen werkt. Waarom? Als de logistieke flow goed beheerd wordt, kunnen goederen en diensten geleverd worden volgens de wensen van de klant.

In dit artikel leggen we uit wat de logistieke flow inhoudt, welke verschillende soorten flows er bestaan en hoe u ze kunt optimaliseren om betere prestaties in de toeleveringsketen te verkrijgen.

Wat is de logistieke flow?

De logistieke flow omvat alle activiteiten die een product doorloopt van de productie tot de verkoop, met inbegrip van vervoer, opslag en distributie.

Het goed in de hand houden van deze activiteiten (met steeds wisselende middelen en informatie) is de eerste stap naar een geoptimaliseerde toeleveringsketen. Het is daarbij belangrijk de logistiek van uw bedrijf goed in kaart te brengen.

Het ontwerpen van een optimale logistieke flow begint met een analyse en demand planning. Anders is het onmogelijk het productievolume te plannen, de inventaris op te maken, de strategie voor het vervoer naar het verkooppunt te bepalen, enz.

Een efficiënte logistieke flow en de performante toeleveringsketen hangen niet alleen af van de logistieke taken zelf (inkoop, opslag, orders voorbereiden en distributie), maar ook van hoe elke afdeling van het bedrijf op elkaar is afgestemd.

De transportstrategie naar het verkooppunt of de eindklant bepalen, is een essentieel onderdeel van een efficiënte logistieke flow
De transportstrategie naar het verkooppunt of de eindklant bepalen, is een essentieel onderdeel van een efficiënte logistieke flow

Soorten logistieke flows

Afhankelijk van de fase van het proces zijn er twee belangrijke types logistieke flows te onderscheiden:

 • Interne flows. Ook bekend als productieflows. Dit verwijst naar alle bewegingen die nodig zijn om de verschillende onderdelen en materialen die nodig zijn voor de productie samen te brengen (inkoop). Dit omvat processen zoals de verwerking, fabricage, behandeling, opslag en vervoer van grondstoffen.
 • Externe flows. Opnieuw zijn er twee types, de bevoorradingsflow en de distributieflow. De bevoorradingsflow is de stroom van materialen en verbruiksgoederen van de leverancier naar het magazijn. De distributieflow heeft dan weer betrekking op de verplaatsing van eindproducten of halffabricaten van het magazijn naar de eindafnemer.

Afhankelijk van de behoeften op het vlak van toelevering kunnen de strategieën voor het beheer van de flows als volgt ingedeeld worden:

 • Push flow. De producten worden gemaakt op basis van de voorspelde vraag.
 • Pull flow. Productieorders worden enkel uitgevoerd als er daadwerkelijk vraag naar is. Dit is vooral zo bij producten die louter op bestelling worden verkocht of die maatwerk vereisen.
 • Just-in-time flow. Bij just-in-time worden grondstoffen en eindproducten pas geleverd op het moment dat ze nodig zijn. Hierdoor wordt het aanhouden van voorraden tot een minimum beperkt.
 • Synchronized flow. De verschillende materialen en onderdelen worden geleverd naarmate het productieproces vordert.

Voordelen van een efficiënt beheer van de logistieke flows

Als het bedrijf erin slaagt de logistieke flows goed in de hand te houden, kan het de toeleveringsketen maximaal laten renderen. De voordelen zijn de volgende:

 • Verhoogde productiviteit. Het lijkt vanzelfsprekend, maar dit is het belangrijkste voordeel dat we halen uit een efficiënt beheer van de logistieke flows. De productiviteit wordt verhoogd vanaf de productie tot de levering van de goederen aan de eindklant.
 • Beter voorraadbeheer. De goederen worden veel beter beheerd wanneer de verschillende afdelingen alle informatie met elkaar delen. Op die manier vermijdt men voorraadoverschotten of voorraadtekorten.
 • Optimale informatie. Informatie en voorraadniveaus worden samengebracht en vereenvoudigd.
 • Kostenbesparingen. Als de logistieke flows in kaart zijn gebracht en perfect op elkaar inspelen kunnen alle activiteiten verbeterd en geoptimaliseerd worden. Een hogere verwerkingscapaciteit betekent lagere logistieke kosten.
 • Beter concurrentievermogen. Met een vlotte en foutloze logistieke flow zijn bedrijven concurrentiëler en dus in staat om met succes uit te breiden en nieuwe markten aan te boren.
 • Klantenbinding. Een goede klantenservice is enkel mogelijk als bestellingen op tijd worden geleverd, zonder fouten of gebreken. Zo zijn klanten tevreden over hun winkelervaring en zullen ze sneller terugkomen.

Dankzij een efficiënt beheer van de toeleveringsketen kunnen we het hoofddoel van de logistieke flow bereiken: de waarde van producten en diensten verhogen tegen de laagst mogelijke kosten.

Logistieke flow 4.0

Logistieke automatisering is voor veel bedrijven de oplossing geworden om concurrerend te blijven in een context waarin Industrie 4.0 centraal staat. In die zin verbetert het beheer van de logistieke flow aanzienlijk wanneer alle of een groot deel van de handelingen die deel uitmaken van de logistieke keten worden geautomatiseerd, met inbegrip van de overdracht van informatie.

Werken met een van de verschillende types automatische magazijnen en/of gerobotiseerde handlingapparatuur kan helpen om de productiviteit te verbeteren, fouten tot een minimum te beperken en de bedrijfskosten te verlagen. Deze drie factoren bepalen of de logistieke flow van een bedrijf efficiënt is of niet.

Ook kan het beheer van alle informatie met betrekking tot de logistieke flow worden gedigitaliseerd door middel van een Warehouse Management Systeem. Een WMS wordt geïntegreerd in het ERP om een magazijn te krijgen dat hyperverbonden is met de rest van de schakels in de toeleveringsketen. ERP's bestaan uit verschillende modules die rechtstreeks verband houden met de logistieke flow, zoals financiële modules, transversale modules - zoals onderhoud of kwaliteit - of logistieke modules zoals productie of inkoop.

Warehouse management systemen, zoals Easy WMS van Mecalux, bieden functionaliteiten die een beter digitaal beheer van de logistieke flow mogelijk maken, vanaf het moment dat het product wordt vervaardigd tot aan de levering aan de eindklant. Zo is er de module WMS voor Productie, die de magazijnactiviteiten afstemt op de productieprocessen om just-in-timelevering te garanderen. Wat de leveringen betreft, vereenvoudigt de module Multi Carrier Shipping Software de dagdagelijkse samenwerking met transportbedrijven, waarbij de volledige controle over het hele verzendingsproces behouden blijft, van het verpakken van de goederen tot het aanmaken van de trackingcode.

Met de invoering van een WMS kan alle informatie over de logistieke flow digitaal worden beheerd
Met de invoering van een WMS kan alle informatie over de logistieke flow digitaal worden beheerd

Logistieke flow: hoeksteen van de toeleveringsketen

Een efficiënte toeleveringsketen is onmogelijk zonder een logistieke flow die flexibel, dynamisch en foutloos is en in verbinding staat met andere afdelingen. Om de logistieke flow te stroomlijnen, is het goed te weten welke magazijnprocessen kunnen worden geautomatiseerd en hoe het informatiebeheer kan worden verbeterd door een WMS te integreren met een ERP.

Als u denkt dat de logistieke flow van uw bedrijf kan worden verbeterd, maar u weet niet hoe, neem dan contact op met Mecalux. We kunnen u helpen met een innovatieve en op maat gemaakte logistieke oplossing.

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Banner-Software-Solutions
Template Key: