Een optimale magazijnindeling is van essentieel belang als een bedrijf gelijke tred wil houden met de veranderingen in de markt

8 tips voor een optimale magazijnindeling

13 jul 2023

Een optimale magazijnindeling houdt in dat de inrichting van een logistieke installatie wordt heroverwogen om de beschikbare ruimte ten volle te benutten en de magazijnwerkzaamheden te rationaliseren. Recente veranderingen in de markt, zoals de ontwikkeling van de omnichannel handel, hebben bedrijven gedwongen de ruimte in hun magazijnen te reorganiseren om meer bestellingen te kunnen afhandelen.

De magazijnindeling wordt gepresenteerd in de vorm van een ontwerp dat de verschillende zones van de installatie weergeeft met de ligging van de opslagsystemen. Dit heeft twee duidelijke doelen: de beschikbare ruimte optimaal benutten en de magazijnwerkzaamheden efficiënter laten verlopen. Wanneer is het raadzaam de magazijnindeling te optimaliseren? Er zijn wellicht verschillende antwoorden, maar meestal bevindt een bedrijf zich in één van de volgende situaties: er is meer opslagcapaciteit nodig, er worden nieuwe processen geïmplementeerd of het magazijn is te klein geworden. Op dit punt aangekomen kan het bedrijf besluiten een optimale magazijnindeling te ontwikkelen, de opslagsystemen opnieuw te configureren zodat de beschikbare ruimte optimaal wordt benut, of overwegen om bepaalde processen te automatiseren.

Voor het verkrijgen van een optimale magazijnindeling vormt automatisering één van de oplossingen
Automatisering is één van de manieren om een optimale magazijnindeling te realiseren:

8 tips om de indeling van een magazijn te optimaliseren

Het optimaliseren van de magazijnindeling is een complexe taak, aangezien er met veel factoren rekening moet worden gehouden, zoals de beschikbare ruimte, het aantal artikelen en de seizoensgebondenheid daarvan, de toekomstverwachtingen en de gebruikte apparatuur voor goederenafhandeling. Bij het ontwerpen van een magazijn hebben de operationele goederenstromen prioriteit, met name wanneer het de bedoeling is deze efficiënt te laten verlopen.

Rekening houdend met deze factoren kunnen drie ontwerpen worden overwogen:

  • Een U-vormige doorstroming. Dit is een uitstekende indeling voor ieder magazijn, onafhankelijk van de grootte. In dit ontwerp bevinden de laad- en loszones zich aan één kant van het magazijn, waarbij ze wel van elkaar gescheiden zijn.
  • Een I-vormige doorstroming. De ontvangst- en verzendzone liggen tegenover elkaar waardoor de opslagruimte zich in het midden bevindt.
  • Een L-vormige doorstroming. De ontvangtzone bevindt zich aan de lange kant van het complex terwijl de verzendzone zich aan de loodrechte kant bevindt. De resterende ruimte is bestemd voor de opslag van goederen en het klaarzetten van bestellingen.

Op basis van deze drie configuraties kan men vervolgens een optimale magazijnindeling realiseren. Hieronder volgen acht tips waarmee rekening moet worden gehouden bij de herinrichting van een magazijn:

1. De huidige productiviteit van het magazijn analyseren

De eerste stap bij het optimaliseren van de magazijnindeling is het identificeren en analyseren van de knelpunten of uitdagingen. Het is essentieel de tekortkomingen in het magazijn in kaart te brengen zodat de mogelijkheden tot verbetering kunnen worden geëvalueerd en de juiste beslissingen kunnen worden genomen. Zo kan bijvoorbeeld een gebrek aan flexibiliteit bij mogelijke structurele veranderingen binnen het bedrijf, zoals bijvoorbeeld een plotselinge stijging van het aantal bestellingen, worden vastgesteld.

Om de productiviteit van een magazijn te analyseren is het raadzaam Warehouse Management Software (WMS) te gebruiken die de belangrijkste logistieke KPI's controleert. Easy WMS van Mecalux beschikt over een Supply Chain Analytics module die de grote hoeveelheid gegevens, die in een magazijn worden gegenereerd, kan structureren en omzetten in bruikbare informatie waarmee de besluitvorming kan worden bevorderd.

Door de analyse van logistieke KPI's kunnen beslissingen ter verbetering worden genomen teneinde een optimale magazijnindeling te verkrijgen
Door de analyse van logistieke KPI's kunnen beslissingen ter verbetering worden genomen teneinde een optimale magazijnindeling te verkrijgen

2. De behoeften van het bedrijf bestuderen

Nadat de toestand van het magazijn is geëvalueerd, is de volgende stap, het bestuderen van het type product dat beschikbaar is alsmede de bedrijfsbehoeften. Dit proces is van groot belang voor het optimaliseren van de magazijnindeling aangezien sommige bedrijven een speciale zone nodig hebben voor een specifiek product. Dit is het geval bij de VAS (value-added service) werkstations die zijn ingericht om producten te transformeren en te voldoen aan specifieke klantverzoeken, zoals bijvoorbeeld het bedrukken van een T-shirt met een persoonlijke boodschap.

Het producttype kan ook van invloed zijn wanneer het vanwege de eigenschappen ervan volgens specifieke regels moet worden opgeslagen, zoals bijvoorbeeld veiligheid of temperatuur. Dit geldt onder meer voor producten die brandgevaarlijk zijn, voor geneesmiddelen en voedingsmiddelen.

En tot slot heeft ook de omloopsnelheid van de producten een directe invloed op de inrichting van het magazijn. De meest verkochte producten zullen op beter toegankelijke opslaglocaties en zo dicht mogelijk bij de laadperrons worden opgeslagen.

3. De juiste opslagsystemen kiezen

De keuze van het juiste opslagsysteem is essentieel om de beschikbare ruimte zo efficiënt mogelijk te benutten en de productiviteit van de logistieke activiteiten te optimaliseren. In dit stadium kan een bedrijf zich afvragen of het nodig is de logistieke processen te automatiseren of dat het handmatige beheersysteem moet worden gehandhaafd.

Bij de keuze tussen een automatisch of handmatig opslagsysteem spelen vele factoren een rol. Hoewel er geen exacte regels zijn die de ideale oplossing bepalen is het raadzaam te automatiseren wanneer u de productiviteit wilt verhogen, optimaal gebruik wilt maken van de beschikbare opslagruimte of de veiligheid van magazijnmedewerkers, goederen en systemen wilt vergroten.

Om de juiste beslissing te nemen is er niets beter dan een expert, zoals Mecalux, te vragen u te helpen bij het kiezen van een opslagsysteem dat voldoet aan de behoeften en de eisen van uw onderneming.

4. De zones in het magazijn afbakenen

De volgende stap voor het realiseren van een optimale magazijnindeling is het toewijzen van de zones. Om de resultaten van alle activiteiten te optimaliseren is het van essentieel belang de beschikbare ruimte te verdelen en specifieke zones toe te wijzen voor het uitvoeren van bepaalde taken.

Magazijnen bestaan doorgaans uit vijf zones die elk bestemd zijn voor een bepaalde activiteit: goederenontvangst, opslag, orderpicking, verzending en reverse logistiek. Al deze zones moeten ruimte hebben om ervoor te zorgen dat de werkzaamheden vlot verlopen. Zo moeten de opslag- en orderpickzone bijvoorbeeld dicht bij elkaar liggen om onderbrekingen bij het klaarzetten van de bestellingen door een tekort aan goederen te voorkomen. Andere zones zoals kantoren, kleedkamers of productielijnen moeten ook in aanmerking worden genomen bij het ontwerp van het magazijn.

5. Toezicht houden op de activiteiten van de laad- en losperrons (Yard Management)

Yard management behelst het toezicht houden op en de analyse van de activiteiten bij de laad- en losperrons. Hier bevindt zich de transitzone van het magazijn, de zone waar de meeste goederen doorheen gaan en waar ze tijdelijk worden opgeslagen voordat ze worden afgevoerd. Daarom moet de indeling van de laad- en loszones en de activiteiten die daar plaatsvinden zorgvuldig worden gepland.

Een goed beheer van de zone met de laad- en losperrons en het gebruik van beheersoftware zorgen voor een vlottere doorstroming van de vrachtwagens, en heeft maar één doel: knelpunten bij de in- en uitgangen van het magazijn voorkomen. Bedrijven maken vaak gebruik van technologieën om de zone met de laad- en losperrons goed te beheren.

6. Warehouse Management Software implementeren

De digitalisering van een warehouse door middel van beheersoftware is ideaal om een optimale magazijnindeling te realiseren. Het distribueert de goederen over het magazijn volgens bepaalde regels en algoritmen. Op deze manier worden de verplaatsingen tot een minimum beperkt, of het nu met behulp van automatische of handmatige apparatuur van goederenafhandeling gebeurt.

Dankzij het WMS is nauwkeurig voorraadbeheer mogelijk teneinde de beschikbaarheid van goederen te garanderen, en tegelijkertijd te functioneren met minimale voorraden. Hoe beïnvloedt de minimale voorraad de magazijnindeling? Eenvoudigweg door het vermijden van voorraadoverschotten die onnodige ruimte innemen en voor andere producten zouden kunnen worden gebruikt.

7. Ruimte maken voor toekomstige uitbreidingen

Bij de herinrichting van een magazijn moet rekening worden gehouden met de toekomstige vooruitzichten. Het heeft geen zin een magazijn te reorganiseren als het, wanneer het aantal artikelen of de vraag toeneemt, weer opnieuw moet worden aangepast.

Het magazijn moet kunnen voldoen aan de huidige en toekomstige behoeften, dat wil zeggen dat het moet kunnen anticiperen op de behoefte aan extra opslagruimte. Ook moet het ruimte kunnen bieden om meer bestellingen klaar te zetten of om de laad- en losperrons te kunnen uitbreiden.

De WMS zorgt voor een optimale magazijnindeling wat de werkzaamheden vereenvoudigt
Magazijnbeheer software optimaliseert de werkzaamheden in een magazijn

8. Numerieke simulatie van de werking van het magazijn

Een ander instrument dat door bedrijven wordt gebruikt om een optimale magazijnindeling te realiseren is numerieke simulatie. Het is een strategie die wordt gebruikt om opslagoplossingen te ontwerpen en te valideren alvorens ze in een magazijn te implementeren.

Met een digital twin kan een virtuele versie van het magazijn worden gecreëerd en het functioneren ervan in een echte omgeving worden gesimuleerd: de verplaatsingen van de magazijnmedewerkers, van de apparatuur voor goederenafhandeling en van de goederen zelf. Een simulatie is bijvoorbeeld interessant wanneer nieuwe processen in het magazijn worden geïmplementeerd of wanneer activiteiten zoals orderpicking worden verbeterd.

Het magazijn opnieuw inrichten om te voldoen aan de huidige en toekomstige behoeften

Een optimale magazijnindeling speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling en groei van elke onderneming. Een optimale magazijnindeling leidt bijvoorbeeld tot efficiëntere goederenstromen en derhalve tot het bereiken van bepaalde doelstellingen, zoals het leveren van zoveel mogelijk bestellingen in een korte tijd.

Een magazijn verandert voortdurend omdat het zich snel moet kunnen aanpassen aan wijzigingen in de markt. Aanbevolen wordt om hiervoor deskundigen in te schakelen. Mecalux heeft een jarenlange ervaring met de installatie en vernieuwing van allerhande magazijnen en logistieke voorzieningen. Aarzel niet om contact met ons op te nemen, ons team van experts helpt u graag bij het uitwerken van een optimale magazijnindeling.

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Banner-Software-Solutions
Template Key: