M25P4 cold-store-racking-warehouse

Rekken voor koelcellen: alles wat u moet weten

17 jun 2022

Rekken voor koelcellen vormen een logistieke oplossing die de opslag en conservering van producten zoals voedings- of geneesmiddelen bij een constante temperatuur mogelijk maakt, waardoor de kwaliteit ervan wordt gegarandeerd.

De rekken voor koelcellen zijn meestal gemaakt van roestvrij staal en zijn geschikt voor koude en vriesomgevingen. Ook wordt de beschikbare ruimte geoptimaliseerd, waarbij twee doelstellingen worden nagestreefd: aan de ene kant wordt een grote opslagcapaciteit geboden, en aan de andere kant wordt de energie-efficiëntie gewaarborgd door de koude temperatuur correct te verspreiden over een groot aantal pallets.

In dit artikel worden de karakteristieken van de meest geschikte opslagsystemen voor koelcellen geanalyseerd.

Voordelen van rekken voor koelcellen

Koude logistiek is een zeer complex proces dat erop gericht is producten bij lage temperaturen te bewaren, totdat deze bij de klant worden afgeleverd. Koelcellen vervullen deze functie tijdens de opslag.

Een cold chain break kan ernstige gevolgen hebben, zoals het voortijdig bederven van het product, het veranderen van de eigenschappen ervan of de ontwikkeling van bacteriën en micro-organismen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Dit probleem is soms gemakkelijk te identificeren, bijvoorbeeld doordat de goederen kristalliseren, er niet goed uitzien, in kwaliteit achteruitgaan of in slechte staat verkeren. Dit is echter niet altijd zo duidelijk zichtbaar als bij sommige geneesmiddelen.

Om dit te voorkomen, is het van essentieel belang bijzondere aandacht te besteden aan alle handelingen die deel uitmaken van dit type bevoorradingsketen: van het verplaatsen en opslaan tot het laden en lossen van goederen.

De opslag van producten in rekken voor koelcellen is de ideale oplossing voor een optimaal rendement. De opslagruimte wordt optimaal gebruikt, de opslagcapaciteit wordt vergroot en de productiviteit van de installatie wordt bevorderd door een snellere afhandeling van de goederen.

In koelcellen kunnen opslagoplossingen met directe toegang worden geïnstalleerd, zoals conventionele magazijnstellingen, waarbij de gebruiker toegang heeft tot alle artikelen maar waarbij het oppervlak niet optimaal wordt benut. Of compacte opslagsystemen, waarmee het oppervlak beter kan worden benut, en de opslagcapaciteit wordt vergroot, maar de toegankelijkheid van de producten wordt beperkt.

Het kiezen van de juiste rekken voor koelcellen

Bij het ontwerpen van koelcellen moet de meest geschikte opslagoplossing worden uitgezocht die de opslagcapaciteit optimaliseert, de toegang tot de goederen vereenvoudigt, de behoefte aan menselijk ingrijpen tot een minimum beperkt en die bijdraagt tot een strikt beheer van de opgeslagen producten. Dit is echter niet zo eenvoudig als het lijkt.

Bij het nemen van de beslissing welke opslagoplossing moet worden geïnstalleerd, dient rekening te worden gehouden met de volgende parameters:

  • De hoeveelheid goederen die moeten worden opgeslagen.
  • De grootte van de koelcel.
  • De benodigde ruimte voor de installatie van de koeleenheden.
  • De in- en uitgaande goederenstromen.
  • De seizoensgebondenheid van producten.
  • Waterafvoerbuizen en afvoergoten, voor een vlotte afvoer van het condenswater.

In dit stadium moeten eerst de voor- en nadelen van elke opslagoplossing met elkaar worden vergeleken.

Veel bedrijven besluiten om de koelcellen uit te rusten met niet-automatische opslagoplossingen, omdat dit op korte termijn de eenvoudigste en voordeligste optie is. Het nadeel van dit type opslagoplossing is dat de magazijnmedewerkers langer aan extreme temperaturen worden blootgesteld, wat op termijn schadelijk kan zijn voor hun gezondheid. Handmatig beheer houdt ook het risico in van vergissingen bij bepaalde handelingen, zoals bij de bevoorrading of bij het orderpicken.

Hoewel de initiële investering hoog is, is het beter om te kiezen voor een automatische koelcel. Automatisering biedt aanzienlijke voordelen: het vereist weinig personeel, de opslagruimte en de hoogte worden optimaal benut, de traceerbaarheid wordt nauwkeurig beheerd en de productiviteit wordt verhoogd.

De meest gebruikte rekken voor koelcellen

Hieronder volgen de meest gebruikte opslagoplossingen voor koelcellen en de voordelen ervan:

Palletstellingen

Elke opslagoplossing, van palletstellingen, inrij- of doorrijstellingen, tot doorrol- of pushback stellingen, kan in een koelcel worden geïnstalleerd. Elke opslagoplossing beantwoordt aan specifieke logistieke behoeften.

Wanneer bijvoorbeeld een optimale opslagcapaciteit vereist is, is het raadzaam om rekken voor compacte opslag, zoals inrij- of doorrijstellingen, te plaatsen. Indien naast de opslagcapaciteit ook een snelle afhandeling is vereist, kunnen doorrolstellingen of puchback stellingen worden geïnstalleerd, aangezien hiermee tijd wordt bespaard bij het uitslaan van pallets en bij het manoeuvreren van heftrucks.

Bovendien bieden palletstellingen directe toegang tot de goederen, wat zeer handig is bij producten met verschillende karakteristieken en afmetingen, en wordt het orderpicken vergemakkelijkt.

Vooral in het geval van middelgrote en grote installaties, kunnen verschillende opslagoplossingen in eenzelfde koelcel met elkaar worden gecombineerd. Elke oplossing kan namelijk worden aangepast aan een specifiek product of gebruik.

Palletstellingen in koelcellen zijn ideaal voor de opslag van laadeenheden met verschillende karakteristieken en afmetingen
Palletstellingen in koelcellen zijn ideaal voor de opslag van laadeenheden met verschillende karakteristieken en afmetingen

Movirack verrijdbare stellingen

Movirack verrijdbare stellingen worden op mobiele onderstellen geplaatst die zijwaarts verplaatst kunnen worden. Het is het enige compacte opslagsysteem dat rechtstreeks toegang biedt tot alle opgeslagen artikelen, want wanneer een gangpad wordt geopend, heeft men er rechtstreeks toegang toe.

Deze opslagoplossing is bijzonder geschikt voor koel- en vriescellen dankzij de optimale verdeling van de koude over een groot aantal pallets, waardoor de kosten per pallet worden beperkt.

Deze stellingen zorgen ook voor een betere luchtcirculatie wanneer ze in de parkeeroptie staan, waarbij de grote van de gangpaden tussen de rekken gelijkmatig wordt verdeeld.

Het Pallet Shuttle-systeem

Het betreft een compacte opslagoplossing met een shuttle die de pallets in de magazijnstellingen verplaatst. Er zijn twee types:

  • Semi-automatisch Pallet Shuttle-systeem: de magazijnmedewerkers plaatsen de laadeenheid op de rails en de Pallet Shuttle verplaatst ze naar de opslaglocatie in de compacte magazijnstellingen. Het wordt vooral gebruikt in koelhuizen waar veel pallets per artikelnummer worden beheerd.
  • Het automatische Pallet Shuttle-systeem: een magazijnkraan of een magazijnwagentje plaatst de Pallet Shuttle in het juiste opslagniveau, waarna het de laadeenheden naar de corresponderende opslaglocatie verplaatst. Deze rekken voor koelcellen kunnen een hoogte bereiken van 40 meter, en zijn ideaal voor middelgrote en grote faciliteiten met een verscheidenheid aan artikelen.

Stellingen op mobiele bases en het Pallet Shuttle-systeem zijn twee compacte opslagoplossingen die een grote opslagcapaciteit bieden. Het verschil zit in de snelheid, want het Pallet Shuttle-systeem zorgt voor een snellere in- en uitslag van pallets.

Het compacte Pallet Shuttle-systeem in koelcellen, met een Shuttle die zich zelfstandig in de stellingen verplaatst
Het compacte Pallet Shuttle-systeem in koelcellen, met een Shuttle die zich zelfstandig in de stellingen verplaatst

Automatische opslag voor pallets

Dit is een enkel- of dubbeldiepe conventionele magazijnstelling, waarbij een magazijnkraan de goederen aan het begin van elk opslagniveau plaatst.

Door automatische opslag kunnen meer producten worden opgeslagen en wordt de in- en uitslagcapaciteit voor pallets vergroot. Dit is te danken aan de snelheid waarmee de horizontale en verticale magazijnkranen zich verplaatsen.

Automatische opslag vermindert aanzienlijk het volume van de opslagruimte dat moet worden gekoeld, wat resulteert in aanzienlijke energie- en kostenbesparingen. De opgeslagen artikelen worden systematisch gecontroleerd, zodat een permanente voorraad is gewaarborgd met inachtneming van de veeleisende parameters inzake de omloopsnelheid en de traceerbaarheid.

Automatische koelopslag optimaliseert het gebruik van de beschikbare ruimte en biedt een grotere opslagcapaciteit
Automatische koelopslag optimaliseert het gebruik van de beschikbare ruimte en biedt een grotere opslagcapaciteit

Automatische opslag voor magazijnbakken

Kleine artikelen kunnen ook in koelcellen worden opgeslagen in automatische kleingoedstellingen. Net zoals automatische magazijnen bestaan deze uit stellingen waarin de magazijnbakken worden opgeslagen, en uit Miniload magazijnkranen die de goederen automatisch afhandelen.

Dit type opslagoplossing optimaliseert de beschikbare ruimte en biedt een uitstekende toegang tot de artikelen. Net als bij pallets verhoogt automatisering de productiviteit en biedt het volledige veiligheid en bescherming aan de goederen.

De koelcellen van morgen

Magazijnstellingen zijn van essentieel belang voor het efficiënte beheer van goederen in koelcellen. Ze moeten zo worden ontworpen dat de ruimte optimaal wordt benut, dat een optimale opslagcapaciteit wordt geboden en dat de goederenafhandeling wordt vereenvoudigd.

Mecalux heeft een jarenlange ervaring in het ontwerpen en installeren van koel- en vriescellen in verschillende omgevingen. Wij hebben zowel handmatig bediende magazijnen geïnstalleerd, zoals de twee koel- en vriesruimten van JAS-FBG S.A. in Polen, die zijn uitgerust met palletstellingen en Movirack verrijdbare stellingen. Als ook volledig automatische magazijnen, zoals de koelcel van La Anónima in Argentinië, die voorzien is van automatische trilaterale magazijnkranen.

Al onze magazijnstellingen zijn uitgerust met afwerkingen die ze beschermen tegen de effecten van corrosie en oxidatie. Zoals een dubbele verflaag die fungeert als een fysieke barrière tegen agressies vanuit de omgeving zoals oxidatie. Of een beschermende laag van zink. Deze processen garanderen een optimale bescherming en levensduur. Neem contact met ons op zodat we kunnen bepalen welke opslagoplossing u kan helpen uw koude logistiek te verbeteren.

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Banner-Software-Solutions
Template Key: