De goederenafhandeling in de koelketen logistiek brengt unieke uitdagingen met zich mee

Koelketen logistiek: de uitdagingen van een bedrijfstak in volle opkomst

13 dec 2021

Koelketen logistiek heeft te maken met zeer delicate goederen, producten die kunnen veranderen als de opslagcondities niet worden gerespecteerd, en die een gevaar kunnen vormen voor de volksgezondheid. De uitdagingen op dit gebied komen derhalve samen met die van logistiek 4.0. In dit artikel bespreken we de belangrijkste uitdagingen waarmee logistiek managers in deze sector worden geconfronteerd:

Wat zijn de sleutels tot een efficiëntere koelketen logistiek?

Hier volgen enkele trends die geleidelijk de manier veranderen waarop bedrijven in de koelketen logistiek hun activiteiten uitoefenen:

1. Bij de indeling van het magazijn of een verkooppunt wordt rekening gehouden met de optimalisatie van het energieverbruik

Beheersing van de logistieke en transportkosten is een doelstelling die voor alle bevoorradingsketens of Supply Chains geldt. Koelketen logistiek houdt daarentegen in dat er in een omgeving met een constante temperatuur wordt gewerkt om de koudeketen te beschermen, en vergt dus een grotere investering, zowel in het magazijn, de industriële installaties als in de verkooppunten.

Bij het ontwerpen van een koelhuis moet men beginnen met het reorganiseren van de ruimte om te voorkomen dat het energieverbruik de pan uitrijst. Daarom kiezen veel bedrijven voor compacte of groeperingsopslag, met name als ze werken met veel pallets en weinig verschillende artikelnummers. En omdat de hoogte van het gebouw voor deze bedrijven belangrijk is, kiezen ze bovendien vaak voor een hoogbouwmagazijn en gebruiken ze isolerende materialen tijdens de bouwfase van het magazijn om temperatuurverlies te voorkomen.

2. Strikte controle van de processen in de koelketen logistiek: de temperatuur, de traceerbaarheid en de verplaatsingen van de voorraden

Bederfelijke goederen doorlopen kritieke punten in de bevoorradingsketen die de koudeketen kunnen doorbreken. Hoe kan dit risico worden voorkomen?

  • Voortdurende temperatuurcontrole: kortere leveringstermijnen en de ontwikkelingen in de logistiek dankzij de omnichannelstrategie, maken ook deel uit van de beperkingen van de koel- en vriessector. Daarom is het van essentieel belang de opslagcondities en het transport van goederen te controleren. Daarom worden er geavanceerde sensoren gebruikt, die al deze gegevens verzamelen en doorsturen naar de bijbehorende computersoftware.
  • Beheer van de traceerbaarheid van de producten: RFID-technologie wordt steeds meer toegepast in de koelketen logistiek omdat goederen hiermee automatisch getraceerd kunnen worden. Deze RFID-tags bevatten essentiële informatie met betrekking tot het product zoals partij, houdbaarheidsdatum en andere kenmerken, en kunnen communiceren met de verschillende applicaties zonder dat daarbij direct contact nodig is.
  • Zorgvuldig beheer van de processen: slecht voorraadbeheer in de koelketen logistiek verhoogt het risico op bederf van de goederen. Daarom is het noodzakelijk dat de LIFO/FIFO-methoden tot op de letter worden toegepast en nageleefd, van de fabriek tot de consument. Computersoftware heeft de verwerking van enorme hoeveelheden informatie sterk vereenvoudigd. WMS is een uitstekend hulpmiddel geworden voor het voorraadbeheer in magazijnen.
Verrijdbare stellingen worden op grote schaal toegepast in magazijnen waar gebruik wordt gemaakt van koelketen logistiek
Verrijdbare stellingen worden op grote schaal toegepast in magazijnen waar gebruik wordt gemaakt van koelketen logistiek

3. Uiterst snelle handelingen dankzij automatisering

Het gebruik van automatische oplossingen in magazijnen met een constante temperatuur heeft de flexibiliteit en de veiligheid van de afhandeling van bederfelijke producten sterk verbeterd. Naast magazijnkranen en multifunctionele rollenbanen zijn de volgende oplossingen beschikbaar:

  • De Pallet Shuttle: wanneer dit elektrische wagentje wordt gecombineerd met oplossingen voor groeperings- of compacte opslag, kunnen de voorraden sneller worden aangevuld en de goederen sneller worden verzonden, terwijl de verplaatsingen van de magazijnmedewerkers worden beperkt.
  • Verrijdbare stellingen: deze worden hoofdzakelijk gebruikt in vriescellen voor artikelen met een lage of gemiddelde omloopsnelheid, die niet zo vaak nodig zijn. Hierdoor wordt het magazijn gecomprimeerd, de opslagcapaciteit geoptimaliseerd en de kosten verlaagd.
  • Voicepicking: vereenvoudigt het orderpicken in koelcellen waar handschoenen de bediening van lees- en scanapparatuur kunnen vertragen.

4. Bewustmaking en scholing van vakmensen om aan de eisen van de sector te voldoen

Ondanks de technologische vooruitgang en de organisatorische veranderingen is er nog een factor die niet over het hoofd mag worden gezien: de vakmensen. Koelketen logistiek vereist dat de magazijnmedewerkers het hele proces tot in detail kennen en de koudeketen op hun werkplek nauwlettend in het oog houden.

4.0 talent zal u helpen deze uitdaging aan te gaan. Nieuwe technologieën vereisen immers dat medewerkers steeds meer vaardigheden verwerven die verband houden met de digitale wereld.

Neem contact met ons op als u de koelketen logistiek van uw bedrijf wilt verbeteren. Wij hebben een ruime ervaring op het gebied van koelketen logistiek. Hierdoor hebben wij verschillende oplossingen kunnen installeren voor koel- en vrieshuizen. En hebben onze klanten de uitdagingen, die in de hele toeleveringsketen van deze sector bestaan, het hoofd kunnen bieden.

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Banner-Software-Solutions
Template Key: