Slimme logistiek omvat het gebruik van technologieën zoals blockchain of IoT ten behoeve van magazijnen

Slimme logistiek: nieuwe technologieën voor het magazijn

18 mei 2023

Slimme logistiek is het gebruik van nieuwe technologieën zoals blockchain of big data waarmee processen binnen en buiten het magazijn worden geoptimaliseerd. De integratie van nieuwe technologieën en automatische systemen in de logistiek garandeert optimale en duurzame resultaten.

In dit artikel wordt het concept van de slimme logistiek besproken aan de hand van de modernste technologieën die tegenwoordig in magazijnen worden gebruikt, en hoe daarmee een magazijn kan worden gedigitaliseerd en geautomatiseerd.

Wat is slimme logistiek?

Slimme logistiek kan worden gedefinieerd als de integratie van nieuwe technologieën bij de verschillende werkzaamheden die zowel binnen als buiten een magazijn plaatsvinden; van de goederenontvangst bij de laad- en losperrons tot de verzending en aflevering bij de klant volgens de overeengekomen voorwaarden. Met andere woorden, dit concept omvat de implementatie van intelligente voorzieningen om logistieke werkzaamheden te automatiseren.

Kunstmatige intelligentie, big data en het industriële internet der dingen of Internet of Things (IoT) bijvoorbeeld, zijn technologieën waardoor magazijnen volledig zijn getransformeerd. Los daarvan geeft een studie van het adviesbureau Research and Markets aan, dat de markt van Internet of Things (IoT) toegepast op de logistiek tot 2030 met 13,2% per jaar zal groeien, wat betekent dat de omzet zal toenemen van 34,5 miljard dollar in 2019 tot 100 miljard in 2030.

Slimme logistiek heeft tot doel de beheersing van processen te verbeteren, de resultaten van installaties te optimaliseren en de operationele kosten te beperken door gebruik te maken van geconnecteerde apparatuur en door alle verkregen gegevens te registreren. De analyse van deze gegevens verschaft de logistiek manager uitgebreide informatie over het functioneren van het totale magazijn voor het nemen van strategische beslissingen.

Het vervangen van handmatige systemen door automatische apparatuur voor goederenafhandeling of robots voor de meest repetitieve taken, zoals het verplaatsen van goederen, het in- en uitslaan van laadeenheden of het klaarzetten van bestellingen, wordt door slimme logistiek aangemoedigd. Deze processen worden op elkaar afgestemd door Warehouse Management Software (WMS), een applicatie waarmee de kans op vergissingen wordt verkleind en de activiteiten in het magazijn worden geoptimaliseerd; van het beheer van de opslaglocaties tot het bepalen van de pickroutes van de magazijnmedewerkers.

De eerste fase in een bedrijf om over te schakelen op slimme logistiek is de implementatie van een beheersoftware voor magazijnen
De eerste fase in de overschakeling naar slimme logistiek in een bedrijf, is het implementeren van een beheersoftware voor magazijnen

Slimme logistiek en de digitalisering van magazijnprocessen

Slimme logistiek vereist een besturingssysteem waarmee het beheer van magazijnen digitaal gaat. Dit is doorgaans een WMS, een systeem dat de processen van kunstmatige intelligentie voorziet en de betrouwbaarheid waarborgt. Deze software zorgt met name voor de bevoorrading van de productielijnen, de synchronisatie van de interne opdrachten, en het plannen van de pickroutes teneinde de verplaatsingen van de operators te optimaliseren.

Daarnaast biedt Warehouse Management Software zoals Easy WMS van Mecalux een totale controle over het voorraadbeheer, doordat de inkomende en uitgaande producten de hele dag worden gecontroleerd. Bovendien wordt met deze software de slotting of het beheer van de opslaglocaties geautomatiseerd op basis van criteria en regels die van tevoren door de logistiek manager zijn vastgesteld, teneinde de werkzaamheden van de magazijnmedewerkers te vergemakkelijken en te stimuleren.

De digitalisering van het magazijn garandeert dat alle verkregen gegevens worden geregistreerd en omgezet in nuttige informatie voor de logistiek manager. De Supply Chain Analytics module van Easy WMS vereenvoudigt het nemen van logistieke beslissingen op basis van de werkelijke resultaten van het magazijn. Deze software verzamelt gegevens en ondersteunt de logistiek manager bij het omzetten van informatie met betrekking tot bijvoorbeeld de goederenontvangsten en de opslaglocaties in logistieke Key Performance Indicators (KPI's).

Nieuwe technologieën versnellen de in- en uitslag van goederen door middel van automatische magazijnkranen
Nieuwe technologieën versnellen de in- en uitslag van goederen met behulp van automatische magazijnkranen

Slimme logistiek: de rol van de automatisering

De automatisering van processen is één van de belangrijkste kenmerken van slimme logistiek en vloeit rechtstreeks voort uit de toepassing van nieuwe technologieën in een magazijn, zoals automatische transport- en opslagsystemen: rollenbanen, Miniloads of magazijnkranen. Deze automatische oplossingen zijn ontworpen voor repetitieve werkzaamheden teneinde een doorlopende workflow te garanderen. Deze systemen versnellen niet alleen de logistieke werkzaamheden, maar optimaliseren ook de opslagcapaciteit door de goederen te groeperen.

Bovendien heeft slimme logistiek geleid tot de introductie van robots in magazijnen. Het komt steeds vaker voor dat Automatisch Geleide Voertuigen (AGV's), Autonome Mobiele Robots (AMR's) of cobots worden ingezet voor werkzaamheden zoals het verplaatsen van goederen of het klaarzetten van bestellingen.

Deze oplossingen zouden niet kunnen worden gebruikt zonder een optimale beveiliging. De consolidatie van kunstmatige intelligentie en IoT heeft het naast elkaar functioneren van producten, automatische systemen en operators in het magazijn mogelijk gemaakt, waarbij de veiligheid van alles en iedereen is gewaarborgd. Het vervangen van de magazijnmedewerkers bij de meest repetitieve en fysiek zware taken en ze inzetten bij andere werkzaamheden met een hogere toegevoegde waarde, bevordert de veiligheid en de arbeidsproductiviteit.

Incarlopsa heeft Mecalux het ontwerp en de verwezenlijking van het nieuwe logistieke centra toevertrouwd
Incarlopsa heeft Mecalux het ontwerp en de uitvoering van een nieuw logistiek centrum toevertrouwd

Overstappen op slimme logistiek

De conventionele logistiek transformeren tot slimme logistiek vormt een hele uitdaging. De logistieke organisatie is voor elk bedrijf anders en vereist speciale systemen, die meestal een combinatie zijn van handmatige, semiautomatische en automatische systemen. Om de logistieke werkzaamheden te optimaliseren en nieuwe technologieën in een magazijn toe te passen, is het van essentieel belang de behoeften in kaart te brengen en te bepalen op welke vlakken de productiviteit kan worden verhoogd en op welke punten de meerkosten kunnen worden verlaagd.

De eerste fase betreft de implementatie van beheersoftware zoals Easy WMS, die meer dan 80 basisfunctionaliteiten biedt en kan worden aangevuld met verschillende speciale modules. Jean-Noël Rivat, operationeel directeur van de Groupe Lorca, legt de nadruk op deze voordelen: “We hebben het hele orderverzamelproces verbeterd. Dat functioneert nu efficiënter en flexibeler.”

Een andere veelgebruikte strategie voor het overschakelen op slimme logistiek is het verminderen van het aantal apparaten voor handmatige goederenafhandeling en deze te vervangen door automatische oplossingen zoals transportbanen, magazijnkranen of de Miniload. Deze zijn vooral geschikt wanneer de goederenstromen constant en repetitief zijn omdat hierdoor de efficiëntie van het magazijn wordt verbeterd. Dit is het geval bij Incarlopsa, één van de voornaamste bedrijven in de vleessector in Spanje. Het bedrijf heeft zes nieuwe logistieke centra geopend die gecertificeerd zijn door Mecalux. In de magazijnen maakt het bedrijf gebruik van onder andere magazijnkranen, aanvoerwagens en het automatische Pallet Shuttle-systeem. De toepassing van deze automatische oplossingen heeft de productiviteit verhoogd: "Onze goederen worden continu en op gecontroleerde wijze verplaatst", verklaart Victorino Carabantes, technisch directeur van Incarlopsa.

 

Slimme logistiek: optimale efficiëntie bij magazijnwerkzaamheden

Slimme logistiek is in veel magazijnen al een realiteit, waarbij nieuwe technologieën zoals blockchain, kunstmatige intelligentie of het industriële internet der dingen worden geïntegreerd. Deze technologieën maken automatische processen mogelijk, waardoor de prestaties worden geoptimaliseerd, meerkosten worden voorkomen en 24/7 werkcycli worden gewaarborgd.

Of het nu gaat om automatische opslagoplossingen of de implementatie van beheersoftware, slimme logistiek zorgt voor een efficiënt voorraadbeheer, zorgt voor meer veiligheid voor de operators en de producten en voorkomt vergissingen bij het orderpicken of bij het beheer van retourzendingen.

Wilt u de productiviteit en efficiëntie van uw magazijn verhogen? Aarzel niet om contact met ons op te nemen. Als internationale leverancier van opslagoplossingen, beschikt Mecalux over een breed scala aan oplossingen om aan uw behoeften te voldoen. Onze experts zullen u de beste oplossing voor uw bedrijf voorstellen.

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Banner-Software-Solutions
Template Key: