Supply chain management comprises the organization of flows of goods and services between companies

Supply Chain Management: efficiënt beheer van de toeleveringsketen

27 jun 2022

Een adequaat beheer van de toeleveringsketen (Supply Chain Management - SCM) is dé sleutel tot het succes van elke onderneming. Supply Chain Management is van invloed op alle partijen die bij de toeleveringsketen betrokken zijn. Ze moeten een volledig zicht hebben op de betrokken goederen- en dienstenstromen, om eventuele tekortkomingen en verbeterpunten op te kunnen sporen. Dit is de enige manier om tot een efficiënt beheer te komen en het concurrentievermogen van de onderneming te waarborgen.

Kortere leveringstermijnen en retourlogistiek hebben bedrijven ertoe gedwongen digitale systemen te implementeren die een integraal beheer van de toeleveringsketen garanderen door de verschillende schakels te beheren.

Wat is Supply Chain Management?

Supply Chain Management is de beheersing van de goederen- en dienstenstromen die betrokken zijn bij het ontwerp, de vervaardiging, de opslag, de verkoop en de levering van een product. De toeleveringsketen vormt in feite de levenscyclus van een product, van concept tot consumptie. Daardoor hangt het succes van het bedrijf af van hoe doeltreffend de toeleveringsketen wordt beheerd.

Vandaag de dag heeft de omnichannel-strategie, waarbij er meerdere verkoopkanalen tussen een bedrijf en zijn klanten voorkomen, het beheer van de toeleveringsketen bemoeilijkt. De informatiestromen verlopen dus niet langer in één richting, maar zijn multidirectioneel geworden.

Vanwege deze extra uitdaging is software een belangrijke pijler geworden voor het beheer van de toeleveringsketen. Een goed voorbeeld hiervan zijn Warehouse Management Systemen (WMS) of Enterprise Resource Planning Systemen (ERP). Dit zijn applicaties die de relatie tussen de leverancier en afnemer coördineren op basis van informatie over de product- en financiële stromen.

Het beheer van retourzendingen is één van de meest complexe stappen in de toeleveringsketen geworden
Het beheer van retourzendingen is één van de meest complexe stappen in de toeleveringsketen geworden

Digitale transformatie van het beheer van de toeleveringsketen: voorbeelden

De opkomst van nieuwe technologieën heeft plaatsgemaakt voor supply chain 4.0. Bedrijven zijn verplicht informatie over hun processen en de logistieke eigenschappen van deze processen en/of grondstoffen uit te wisselen, om de traceerbaarheid van producten in de hele keten te waarborgen.

Om deze reden en met het oog op een modern en gezamenlijk beheer van de toeleveringsketen is het noodzakelijk digitale management systemen te implementeren, zoals ERP, WMS of MES, die de integratie van gegevens tussen de bedrijven vergemakkelijken.

Een ERP-systeem zorgt ervoor dat documenten met betrekking tot de facturatie, de verkoop en de bestellingen worden aangemaakt en uitgewisseld met afdelingen zoals de klantenservice, zodat complexe stappen zoals de bevoorrading van leveranciers en retourzendingen kunnen worden gecontroleerd.

Het Warehouse Management Systeem (WMS), dat voortdurend in verbinding staat met het ERP-systeem, zorgt voor een aanzienlijke vermindering van de logistieke kosten. Deze toepassing maakt een efficiënte organisatie mogelijk van de verschillende schakels in de logistieke keten met betrekking tot fasen die veel kosten, zoals de opslag, de orderverzameling en de verzending van bestellingen. Dit gebeurt door het automatiseren van de orderpickroutes en de transportroutes zodat een snelle dienstverlening aan de klant kan worden gewaarborgd.

Er bestaan immers logistieke softwarepakketten met geavanceerde functies om de prestaties van elke fase van de bevoorradingsketen te analyseren aan de hand van KPI's, teneinde eventuele tekortkomingen op te sporen en de besluitvorming in het magazijn te verbeteren. De Supply Chain Analytics module van Easy WMS van Mecalux is hier een goed voorbeeld van.

Ook kan een WMS de voorraden in het magazijn en in de productie-eenheden beperken, door toezicht te houden op de omloopsnelheid van de voorraden, de bufferzones voor de bevoorrading en de opslaglocatie van de verschillende artikelen.

Een moderne toeleveringsketen moet daarom op samenwerking gebaseerd zijn, dat wil zeggen op een reeks onderling verbonden schakels, en op technologieën zoals IIoT, big data of blockchain. Een geïntegreerd logistiek beheer moet worden opgezet met medewerking van bedrijven die de prestaties van de producten in elke fase in het oog houden, eventuele tekortkomingen opsporen en veranderingen doorvoeren om steeds flexibeler en efficiënter te worden.

Geïntegreerd beheer van de toeleveringsketen draagt bij tot het opsporen van ondoelmatigheden
Geïntegreerd beheer van de toeleveringsketen draagt bij tot het opsporen van ondoelmatigheden

De voordelen van een geïntegreerd beheer van de toeleveringsketen

Beschikken over een managementplan voor de toeleveringsketen vormt een groot voordeel voor bedrijven. De belangrijkste voordelen:

  • Beheer en traceerbaarheid van producten: een Supply Chain Management strategie garandeert het beheer van het product in alle stadia van de keten.
  • Minder inkoop-, productie- en distributiekosten: het voorkomen van fouten bij de uitvoering van belangrijke taken, zoals de levering aan toeleveranciers, het beheer van de productielijn of het orderverzamelen.
  • Toepassing van methoden voor continu verbeteren: de complexiteit van de hedendaagse markt, vooral door de omnichannel, dwingt bedrijven te steunen op strategieën voor continu verbeteren, zoals de Kanban methode, de Poka-Yoke of het Just-in-Time productiesysteem (JIT). Door de resultaten van elke activiteit te volgen, kunnen ondoelmatigheden die de productiviteit van het magazijn verminderen, worden opgespoord en voorkomen.
  • Een betere klantenservice: logistiek is één van de meest ingewikkelde stappen in de bevoorradingsketen. Daarom is het noodzakelijk de bezorgroutes te controleren om een efficiënte last-mile service te kunnen garanderen.

Een geïntegreerd beheer van de toeleveringsketen voorkomt dat er fouten worden gemaakt in de verschillende fasen die het product doorloopt, vanaf de aankoop van de grondstoffen voor de productie tot de levering aan de klant.

In dit verband is het van essentieel belang dat de bij de bevoorradingsketen betrokken partijen informatie uitwisselen. Zowel over de logistieke kenmerken van het product als over de gebruikte materialen en de verschillende stadia die het product doorloopt, teneinde de toegevoegde waarde van het eindproduct te verhogen. Dit leidt tot een aanzienlijke verbetering van het concurrentievermogen van het product en derhalve van de bedrijven die bij de levering zijn betrokken.

Digitale beheersystemen zoals ERP of WMS zijn essentieel voor een moderne, geïntegreerde toeleveringsketen
Digitale beheersystemen zoals ERP of WMS zijn essentieel voor een moderne, geïntegreerde toeleveringsketen

Supply Chain Management voor wendbaarheid, flexibiliteit en efficiëntie

Bedrijven concurreren niet meer lokaal, maar mondiaal op een steeds meer geglobaliseerde markt. Als gevolg daarvan is het traditionele Supply Chain Management geëvolueerd naar een geïntegreerde en digitale werkwijze, SCM 4.0.

Effectief beheer van de toeleveringsketen is ontstaan met de bedoeling alle schakels ervan slagvaardig, flexibel en efficiënt te maken. Dit zijn de belangrijkste elementen die uw organisatie in staat zullen stellen concurrerend te blijven in de huidige omgeving.

De digitale oplossingen van Mecalux ondersteunen het beheer van meer dan 1.000 magazijnen van bedrijven in 36 landen. Wilt u uw Supply Chain Management verbeteren? Aarzel niet om contact met ons op te nemen. Onze experts helpen u graag bij het kiezen van de beste oplossing, aangepast aan uw activiteit.

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Banner-Software-Solutions
Template Key: