A resilient supply chain is capable of overcoming disruption

Veerkracht Supply Chain

13 mei 2022

Veerkracht is het vermogen van een materiaal of systeem om naar zijn oorspronkelijke toestand terug te keren wanneer een bepaalde verstoring waaraan het is blootgesteld, is opgeheven. In de logistiek is een bevoorradingsketen of Supply Chain veerkrachtig, wanneer deze in staat is de talrijke verstoringen die zich kunnen voordoen effectief te overwinnen, zodat de bestellingen ondanks eventuele voorvallen toch volgens de overeengekomen voorwaarden worden klaargezet en geleverd.

De logistieke diagnose, waarbij de toestand van de markt en de concurrentie worden geanalyseerd, heeft tot doel de veranderingen door te voeren die nodig zijn om het concurrentievermogen te handhaven of te vergroten. Om dit te bereiken, moet de veerkracht in de Supply Chain of bevoorradingsketen gebaseerd zijn op een geïntegreerde logistieke strategie, waarbij alle data wordt gedeeld tussen de verschillende betrokken partijen. Een digitale en geïntegreerde toeleveringsketen of Supply Chain kan zich sneller en gemakkelijker aan veranderingen aanpassen.

Supply Chain resilience

Uit een studie van de Michigan State University blijkt dat de veerkracht in de Supply Chain of toeleveringsketen, gebaseerd moet zijn op twee fundamentele pijlers

  • Supply Chain resilience, of de veerkracht van de toeleveringsketen, heeft betrekking op het vermogen van alle betrokken partijen om problemen of verstoringen te voorkomen en eventuele gevolgen daarvan voor de te leveren producten te beperken. In de eerste plaats moet worden geprobeerd het probleem of verstoring zoveel mogelijk te voorkomen. Vervolgens moeten passende maatregelen worden genomen om de gevolgen ervan te verminderen.
  • Het herstelvermogen, is het vermogen om het probleem te analyseren en op basis daarvan, besluiten te nemen om het op te lossen. De bedrijven in de bevoorradingsketen of Supply Chain, zullen eerst een stabilisatiefase moeten doormaken, om vervolgens tot vroegere resultaten te komen, of zelfs betere prestaties te behalen.

Deze beginselen kunnen zowel worden toegepast op verstoringen van natuurlijke oorsprong, zoals tsunami's of aardbevingen, als op die welke worden veroorzaakt door de opkomst van nieuwe technologieën, zoals blockchain of big data. Maar wat is een verstoring precies en hoe kan dit de toeleveringsketen of Supply Chain van een product ongunstig beïnvloeden?

De veerkracht van een toeleveringsketen of Supply Chain hangt af van het vermogen van de keten om weerstand te bieden en te herstellen
De veerkracht van een toeleveringsketen of Supply Chain hangt af van het vermogen van de keten om weerstand te bieden en te herstellen

Hoe kan de veerkracht van een bedrijf worden gemeten?

De toeleveringsketen kan te maken krijgen met allerlei soorten incidenten die de werking ervan verstoren, van natuurverschijnselen tot technologische problemen. Een verstoring van de bevoorradingsketen of Supply Chain wordt gedefinieerd als elke ontregeling van een of meer schakels in de keten ten gevolge van een externe oorzaak.

In de logistiek kunnen verstoringen of problemen worden veroorzaakt door: natuurlijke oorzaken, zoals een aardbeving of een hevige sneeuwbui, biologische aanvallen, zoals een pandemie van het type Covid-19, politieke besluiten, zoals een internationale handelsoorlog of tenslotte, technologische oorzaken, zoals een cyberaanval of het uitlekken van data.

Wat is de impact van verstoringen op de toeleveringsketen? En vooral, hoe kan de toeleveringsketen beschermd worden tegen dit soort verstoringen? Een theorie over de «Resilience triangle» is gepubliceerd door onderzoekers van de Nieuwe Universiteit van Lissabon (NOVA).

De grafiek toont de impact van een verstoring op basis van de intensiteit ervan, ten opzichte van de benodigde reactietijd van elke betrokken partij in de Supply Chain. Hoe kleiner de driehoek, hoe groter de veerkracht van de geanalyseerde onderneming.

De resilience triangle-theorie toont de veerkracht van een toeleveringsketen
De resilience triangle-theorie toont de veerkracht van een toeleveringsketen

Door de risico's waarmee een onderneming, of alle betrokken partijen in de toeleveringsketen, worden geconfronteerd en de omvang ervan te analyseren, kan de veerkracht in de toeleveringsketen in kaart worden gebracht en kunnen maatregelen worden genomen om de stabiliteit van de Supply Chain te waarborgen.

De conclusie van de Portugese studie richt zich op het feit dat gegevensanalyse deel moet uitmaken van elke organisatie die zich staande wil houden ondanks de structurele veranderingen in de industrie en de logistiek.

Flexibiliteit en veerkracht zijn essentieel om een bevoorradingsketen bestand te maken tegen verstoringen
Flexibiliteit en veerkracht zijn essentieel om een bevoorradingsketen bestand te maken tegen verstoringen

Hoe kan er gezorgd worden voor veerkracht in de Supply Chain?

Welke strategieën kunnen worden toegepast om de stabiliteit van een bevoorradingsketen of Supply Chain te waarborgen in het geval van een verstoring? De 5 pijlers die belangrijk zijn voor veerkracht in de Supply Chain:

  • Digitalisering en uitwisseling van informatie tussen alle schakels in de bevoorradingsketen of Supply Chain: tegenwoordig is het risico van informatieverlies bijna groter dan het verlies van apparatuur. Een lek van gegevens kan elke logistieke activiteit tot stilstand brengen. Daarom is het gebruik van een WMS (Warehouse Management Systeem), een ERP (Enterprise Resource Planning) of een MES (Manufacturing Execution System), voor de productie essentieel, om de volledige toeleveringsketen te synchroniseren en te beschermen tegen verstoringen.
  • Logistieke planning vooraf: er zijn tal van digitale instrumenten op de markt waarmee u de KPI's van uw onderneming en uw sector kunt analyseren, om te anticiperen op nieuwe onvoorziene omstandigheden. Daarom moet uw planning een studie omvatten met betrekking tot de activiteit van uw concurrenten en van uw leveranciers, maar vooral van de verwachtingen van uw klanten.
  • Het voeren van een beleid dat gericht is op de voortdurende verbetering van uw logistieke strategie: in een publicatie van het adviesbureau EY, wordt gewezen op het belang van de toepassing van technieken voor voortdurende verbetering van de toeleveringsketen, teneinde de kosten te drukken en in het bijzonder beter in te spelen op veranderingen in de sector. Deze tendens is gebaseerd op de identificatie van problemen, de omschrijving ervan en de toepassing van oplossingen om de moeilijkheden te verhelpen of te verlichten.
  • Het uitwerken van een flexibel en aanpasbaar plan voor de logistiek en de productie: snel herstel is één van de sleutels tot het verkrijgen van veerkracht in de Supply Chain. Daarom moeten bedrijven hun activiteiten op elkaar afstemmen, zodat productie en logistiek flexibel zijn en zich snel aan nieuwe omstandigheden kunnen aanpassen. Door op trends te anticiperen en deze op een flexibele manier te integreren, kunt u uw voordeel doen met elke politieke of technologische verandering.
  • Investeringen in hoogwaardige opslagoplossingen: een automatisch magazijn met rollenbanen of magazijnkranen, is de ideale oplossing voor elke onvoorziene gebeurtenis. De reden hiervoor is dat hiermee een optimale productiviteit wordt gegarandeerd, en dat vooral hetzelfde volume aan inkomende en uitgaande producten kan worden verwerkt, ongeacht het aantal beschikbare medewerkers.

Zorgen voor veerkracht in de Supply Chain

In een complexe logistieke omgeving, waar bedrijven via meerdere kanalen met klanten interageren, kan elke verstoring leiden tot vergissingen of efficiëntieverlies van een schakel in de toeleveringsketen.

Daarom moeten bedrijven gegevens uitwisselen, de traceerbaarheid van hun producten garanderen en zorgen voor transparantie bij de fabricage, opslag en levering van de bestelling om dergelijke tekortkomingen te voorkomen. Een geïntegreerde voorzieningsketen of Supply Chain, waar alle partijen samenwerken, is beter in staat externe en interne uitdagingen het hoofd te bieden.

Binnen een productie- en distributiecentrum is het noodzakelijk een productie- en logistiek plan op te stellen en te investeren in automatische opslagoplossingen. Daarnaast vereist de toeleveringsketen of Supply Chain de implementatie van continu verbeteringstechnieken om beter te kunnen inspelen op veranderingen in de sector.

De digitalisering van logistieke processen en de automatisering van werkzaamheden zijn de beste manier gebleken om een veerkrachtige en geïntegreerde toeleveringsketen te verwezenlijken. Neem voor meer informatie over de voordelen van het implementeren van management systemen in uw magazijn, contact met ons op. Onze experts helpen u graag bij het kiezen van de beste oplossing, aangepast aan de behoeften en uw activiteit.

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Banner-Software-Solutions
Template Key: