Automatisering is één van de veiliger magazijn tips

25 veiligheidstips voor uw magazijn

02 mei 2023

Om de gezondheid van de magazijnmedewerkers te waarborgen, de opgeslagen goederen te beschermen en de goede werking van de opslag- en transportsystemen te garanderen, moeten in het magazijn enkele veiligheidsvoorschriften in acht worden genomen.

Door deze aanbevelingen in acht te nemen, zorgt u niet alleen voor een veilige werkplek en optimale werkomstandigheden voor het uitvoeren van de verschillende activiteiten, maar verhoogt u ook de productiviteit van uw magazijn.

De grootste risico's in de logistiek zijn:

 • Vallende goederen alg gevolg van een onjuiste opslag van de opgeslagen laadeenheden en botsingen tegen de magazijnstellingen.
 • Ongevallen kunnen veroorzaakt worden door vallen, uitglijden, stoten, verwondingen, verstrikkingen of door botsingen. Alsook door de verplaatsingen van operators in het magazijn of als gevolg van het gebruik van machines, gereedschappen of apparatuur voor goederenafhandeling.
 • Brand veroorzaakt door brandbare stoffen, ophoping van dampen, aardbevingen of elektrocutie door een gebrekkige elektrische installatie.

In dit artikel bespreken we 25 veiligheidstips voor een magazijn en leggen we uit hoe ze kunnen worden toegepast.

De installatie van brandbeveiligingssystemen is essentieel voor de veiligheid van elk magazijn
De installatie van brandbestrijdingssystemen is één van de belangrijkste sleutels indien het gaat om tips voor een veiliger magazijn

Veiliger magazijn tips en richtsnoeren

Allereerst worden er een aantal veiligheidstips gegeven om het risico dat goederen uit de magazijnstellingen vallen aanzienlijk te beperken:

 1. Het dragen van geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Het gebruik van PBM's in het magazijn beschermt de magazijnmedewerker op de werkvloer tegen risico's die zijn gezondheid kunnen bedreigen. De meest voorkomende persoonlijke beschermingsmiddelen zijn helmen, handschoenen, brillen, schoenen, gehoorkappen en oorpluggen.
 2. Het uitvoeren van regelmatige technische inspecties van de opslagsystemen. De norm UNE-EN 15635 verplicht de eigenaar van het magazijn om jaarlijks een magazijnkeuring uit te laten voeren door gekwalificeerde technici om de staat van de installaties te beoordelen.
 3. Het in acht nemen van de uiterste opslagcapaciteiten en afmetingen van de magazijnstellingen. Elk opslagsysteem is ontworpen voor het dragen van een specifiek gewicht en de opslag van bepaalde goederen.
 4. Niets wijzigen zonder overleg met de leverancier. De magazijnstellingen zijn ontworpen door een team van professionals die rekening hebben gehouden met de technische kenmerken teneinde de veiligheid te garanderen. Daarom wordt het ten zeerste aangeraden geen veranderingen aan te brengen, zonder eerst de leverancier te raadplegen.
 5. Het zorgvuldig lezen en in acht nemen van het belastingbord. Deze wordt afgegeven door de leverancier en bevat de technische specificaties van de installatie. Het belastingbord moet duidelijk zichtbaar zijn en geregeld worden gecontroleerd, om na te gaan of de informatie overeenstemt met de werkelijke montage.
 6. Het verifiëren van de toestand van de pallets. Deze procedure kan worden geautomatiseerd door middel van een zogenaamd controlepunt voor binnenkomende goederen, waar de staat van de goederen wordt gevalideerd zodat deze zonder gevaar voor ongevallen in het magazijn kunnen worden verplaatst.
 7. Het correct inslaan van pallets. Om te voorkomen dat de goederen naar beneden vallen en om de stabiliteit van het geheel te waarborgen, is het van essentieel belang dat de pallets correct worden ingeslagen.
 8. Het plaatsen van beschermingselementen voor magazijnstellingen. Er zijn verschillende soorten beschermingselementen voor magazijnstellingen verkrijgbaar, die ontworpen zijn om verschillende soorten schokken op te vangen en de structuur die de laadeenheden ondersteunt, te handhaven. Versterkingselementen worden aangebracht aan de zijkant van de stellingen, en er worden staanderbeschermers en ladder- of jukbeschermers gemonteerd die in de vloer verankerd worden.
 9. Het plaatsen van een beschermingsgaaswand. Deze worden aan de achterkant van de magazijnstellingen geïnstalleerd, daar waar de werk- of doorvoerzone zich bevindt om te voorkomen dat goederen per ongeluk naar beneden vallen. Het is ook noodzakelijk deze op het niveau van de loopbruggen aan te brengen.

Daarnaast is het ook essentieel om bepaalde veiligheidstips op te volgen, teneinde de risico's in verband met de verplaatsing van werknemers in het magazijn of het gebruik van verschillende afhandelingsapparatuur en machines tot een minimum te beperken:

 1. Het goed verlichten van het magazijn. Met een optimale verlichting in een magazijn kunnen ongelukken zoveel mogelijk worden voorkomen. Goed zicht over het gehele oppervlak is fundamenteel en essentieel voor een optimale werkomgeving voor de operators, én voor de bescherming van de magazijnstellingen.
 2. Het aanbrengen van veiligheidshekwerken / tussenschotten. Geplaatst rondom automatische opslagsystemen of in de werkzone van een robot, beschermen deze de magazijnmedewerkers tegen vallende goederen. Veiligheidshekwerken zorgen voor een afgeschermde zone met beperkte toegang.
 3. Het installeren van spiegels bij kruispunten en in de gangpaden. Deze vergroten de zichtbaarheid en voorkomen dode hoeken in gebieden waar vorkheftrucks en andere apparatuur voor goederenafhandeling worden gebruikt.
 4. Het inrichten van veiligheidsgangpaden. Deze veiligheidsgangpaden doorkruisen de gewone gangpaden en kunnen worden gebruikt als vluchtwegen. Ze zijn onontbeerlijk wanneer de gangpaden zeer lang zijn.
 5. Het zorg dragen voor een goede bewegwijzering in het magazijn. Het doel is de magazijnmedewerkers te informeren over mogelijke risico's door het duidelijk aangeven van zones met een beperkte toegang, werkzones voor vorkheftrucks of zones voor het klaarzetten en verpakken van bestellingen. De bewegwijzering in het magazijn gebeurt onder andere door middel van gekleurde waarschuwingsborden met een geometrische vorm.
 6. Het zorgvuldig gebruiken van de apparatuur voor goederenafhandeling. De operator moet zeer voorzichtig zijn bij het besturen van heftrucks in het magazijn om te voorkomen dat magazijnmedewerkers, magazijnstellingen of apparatuur voor goederenafhandeling worden geraakt.
Transportbanen beperken het risico op ongevallen en zorgen voor een meer ergonomische manier van het klaarzetten van bestellingen
Transportbanen beperken het risico op ongevallen en zorgen voor een meer ergonomische manier van orderpicking

Andere meer algemene, maar even relevante veiligheidstips in het magazijn, mogen ook niet over het hoofd worden gezien; van het preventief onderhoud van apparatuur en machines tot de scholing van de magazijnmedewerkers, en een correct onderhoud van de faciliteiten:

 1. Het implementeren van een brandbeveiligingsplan Er bestaan diverse installaties voor brandbestrijding die in elk magazijn onmisbaar zijn, zoals: handmatige brandblussers of -slangen, automatische alarmsystemen of rookmelders, automatische sprinklers en systemen voor temperatuurbeheersing en rookafvoer.
 2. Het periodiek onderhouden van machines. Voor het uitvoeren van preventief industrieel onderhoud zijn bepaalde acties nodig, die gericht zijn op het tegengaan van slijtage als gevolg van het gebruik van de apparatuur voor goederenafhandeling en de opslagsystemen, en die gericht zijn op het voorkomen van storingen. Dit is van essentieel belang om de prestaties van de machines te verhogen en de veiligheid van de installatie te verbeteren.
 3. Het schoon en ordelijk houden van het magazijn. Een ordelijk en schoon magazijn vermindert de kans op ongevallen en verhoogt de productiviteit. Het schoonmaken van industriële magazijnen is derhalve belangrijk om de ordelijkheid in de verschillende werk- en afhandelingszones te handhaven. Men moet ervoor zorgen dat vloeren, plafonds, muren, magazijnstellingen, leidingen, verlichting en de apparatuur voor goederenafhandeling schoon zijn.
 4. Het aanhouden van een adequate werktemperatuur. De automatisering van koel- en vriescellen voorkomt dat de magazijnmedewerkers langdurig aan koude worden blootgesteld.
 5. Het voldoende scholen van de medewerkers. De magazijnmedewerkers moeten naar behoren worden getraind in het juiste gebruik van de apparatuur. Mecalux biedt trainingen aan om operators te leren de software Easy WMS en de tools voor ontwerp en instelling en andere Mecalux producten, op de juiste manier te gebruiken.

Ten slotte wordt aanbevolen diverse processen en werkzaamheden te automatiseren om het veiligheidsniveau van alle werkzaamheden in het magazijn aanzienlijk te verhogen:

 1. Het gebruiken van automatische transportsystemen. Wanneer apparatuur voor goederenafhandeling wordt bestuurd door magazijnmedewerkers neemt het risico op ongelukken toe. Om het aantal verplaatsingen te verminderen, kunnen automatische transportsystemen zoals transportbanen, Automatisch Geleide Voertuigen (AGV's) of mobiele robots worden gebruikt, om goederen van het ene deel van het magazijn naar het andere te vervoeren.
 2. Het implementeren van ergonomische werkstations. De orderpicking verloopt efficiënt en veilig dankzij de ergonomische werkstations. Hierdoor wordt het werk van de operators gemakkelijker. Het gebruik van hydraulische armen voor het hanteren van zware lasten, of van in hoogte verstelbare tafels is gebruikelijk bij het ergonomisch klaarzetten van bestellingen.
 3. Het automatiseren van de looproutes voor orderpicking. Door de implementatie van Warehouse Management Software kunnen de looproutes van de magazijnmedewerkers tijdens de orderpicking worden geoptimaliseerd. Op die manier wordt het aantal mensen dat werkzaam is in het magazijn verminderd en het risico op ongevallen verkleind.
 4. Het gebruiken van veiligheidssensoren. Deze hebben als doel, elk element te detecteren dat de beweging van een automatisch apparaat voor goederenafhandeling belemmert, teneinde het apparaat te stoppen zodat ongelukken kunnen worden voorkomen. De sensor die wordt ingebouwd in meerdere automatische systemen, zoals in magazijnkranen of verrijdbare stellingen, is één van het belangrijkste hulpmiddel voor het verhogen van de gebruiksveiligheid.
 5. Het automatiseren van de goederenstromen naar de opslaglocaties in de magazijnstellingen. Door het gebruik van automatische opslagsystemen, zoals magazijnkranen, Miniloads of het Pallet Shuttle-systeem, wordt ook de hoeveelheid vorkheftrucks en pompwagens in het magazijn aanzienlijk verminderd.
Informatieblad - 25 veiligheidstips voor uw magazijn

Een magazijn dat volledig veilig is

Door de bovenstaande 25 veiligheidstips te respecteren, kunt u de veiligheid van uw magazijnmedewerkers, uw producten, uw apparatuur voor goederenafhandeling en uw opslagsystemen verhogen, waardoor de productiviteit van uw bedrijf toeneemt.

Een veilig magazijn staat garant voor logistieke efficiëntie. Het draagt bij tot een concurrerende toeleveringsketen, terwijl vergissingen, overheadkosten en een veelheid aan bedrijfsschade worden beperkt.

Wilt u uw magazijn beschermen tegen risico's? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen, één van onze experts zal de behoeften van uw bedrijf in kaart brengen en een passende oplossing voorstellen.

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Banner-Software-Solutions
Template Key: