E-commerce fulfillment is één van de belangrijkste activiteiten van een magazijn dat online verkopen afhandelt

E-commerce fulfillment: uitdagingen en oplossingen

19 sep 2023

Het klaarzetten van e-commerce bestellingen vormt een logistieke uitdaging voor bedrijven die online verkoopkanalen gebruiken. Consumententrends zoals omnichannel en de opkomst van q-commerce hebben logistieke managers ertoe aangezet de processen te digitaliseren om een optimale efficiëntie en productiviteit te garanderen.

Door de ecommerce fulfillment is de complexiteit van de logistieke dienstverlening toegenomen aangezien er verschillende kanalen bestaan voor de interactie tussen het bedrijf en de klant, de zogenaamde omnichannel. Deze consumententrend heeft ook geleid tot hogere verzendkosten, zoals in het geval van de last mile, en de bijkomende kosten voor gratis retourzendingen. Ecommerce fulfillment vereist een perfecte coördinatie tussen de verkoopafdeling en het magazijn, waarbij de catalogus van de verschillende online verkooppunten synchroon loopt met de fysieke voorraad. In dit stadium kan elke afwijking leiden tot voorraadtekorten die de reputatie van het bedrijf kunnen schaden.

Wat is e-commerce fulfillment?

E-commerce fulfillment is de logistieke fase die alle activiteiten omvat die plaatsvinden in het magazijn vanaf het moment dat een online bestelling wordt geplaatst tot het moment dat deze wordt verzonden. Deze fase omvat processen zoals voorraadbeheer, het orderpicken en het verpakken van producten.

Het klaarzetten van bestellingen is de meest kostbare activiteit in een e-commerce magazijn. De prioriteit voor dit type installatie is dan ook snelheid, vooral als het gaat om het zo spoedig mogelijk verzenden van alle bestellingen.

Voorraadbeheer is één van de meest complexe activiteiten en is essentieel voor ecommerce fulfillment. Net als de pallet is de magazijnbak de afgelopen jaren een veelgebruikte laadeenheid geworden, met name in e-commerce magazijnen. Hierdoor hebben bedrijven zich moeten uitrusten met opslagsystemen die geschikt zijn voor alle laadeenheden. Daar komt de toename van bestellingen met meerdere artikelen bij, wat het orderpicken nog complexer maakt.

Om heel snel zoveel verschillende bestellingen te kunnen verzenden is een perfecte organisatie van de producten en de inkooptaken van essentieel belang. Als de exacte status van goederen bekend is dan kunnen ze op tijd worden verzonden en worden vertragingen en onderbrekingen bij het klaarzetten van de bestellingen voorkomen. Het is ook raadzaam om te zorgen voor een efficiënte taakverdeling tussen de magazijnmedewerkers zodat iedereen zich kan concentreren op het verwerken van zoveel mogelijk orders.

Les terminaux mobiles radiofréquence multiplient l’efficacité des opérateurs lors de la préparation de commandes e-commerce
In de ecommerce verhogen RFID-readers de efficiëntie van de operators tijdens het orderpicken

De uitdagingen van e-commerce fulfillment

Door e-commerce zijn de logistieke centra veranderd, waardoor de indeling van een magazijn dat is afgestemd op online verkopen over het algemeen verschilt van die van een traditioneel magazijn. De intrinsieke karakteristieken van e-commerce logistiek dwingen ons ertoe om het traditionele magazijn te herzien zodat het efficiënt kan worden ingezet voor nieuwe activiteiten. De voornaamste uitdagingen van ecommerce fulfillment:

Verkorting van de doorlooptijden

De e-commerce dwingt bedrijven om de magazijnprocessen te versnellen zodat ze kunnen voldoen aan de standaard 24-uurs leveringstermijn. Zelfs als de levertijden voor sommige logistieke services korter zijn. Het orderpicken is zeer dynamisch en daarom moeten de verplaatsingen van de magazijnmederwerkers geoptimaliseerd worden zodat ze productiever zijn. Warehouse Management Software speelt hierbij een sleutelrol, aangezien hiermee vooraf een specifieke orderpickstrategie kan worden gedefinieerd op basis van de karakteristieken van het product en het magazijn. De WMS wijst ook de producten toe aan de opslaglocaties, op basis van de regels en criteria die zijn opgesteld door de Logistiek Manager.

Vergissingen bij het orderpicken verminderen

Voor een efficiënte e-commerce fulfillment is het belangrijk om vergissingen zoveel mogelijk te beperken. Retourzendingen zijn inderdaad een kopzorg geworden voor bedrijven die online zakendoen. Volgens Deloitte is door de toename van de e-commerce het aantal geretourneerde bestellingen de afgelopen tien jaar met 33% gestegen. Het adviesbureau voorzag dat de omzet van de e-commerce in 2022 573 miljard dollar zou bedragen, vier keer zoveel als in 2008.

Warehouse Management Software (WMS) zoals Easy WMS van Mecalux voorkomt 99% van de vergissingen die gepaard gaan met het handmatige beheer van goederen. Het stuurt de operators aan gedurende het orderpickproces, en bepaalt de meest efficiënte strategie op basis van de indeling van het magazijn en de karakteristieken van het product.

Voorraden up-to-date houden en synchroniseren

De ontwikkeling van de verkoopkanalen en de verscheidenheid aan opgeslagen artikelen vergroten de complexiteit van logistieke activiteiten zoals de orderpicking. Om real-time voorraadbeheer te garanderen is het nodig om de handmatige processen te vervangen door Warehouse Management Software die de activiteiten van de hele installatie kan beheren.

De implementatie van een WMS kan worden aangevuld met RFID-readers of andere hulpmiddelen voor orderpicking die het verlies van goederen voorkomen en de productiviteit van de operators tijdens het orderpicken verhogen.

Vermeerdering van SKU's voorkomen

De bijzonderheden van e-commerce vereisen een logistieke planning waarbij de omloopsnelheid van de artikelen en de seizoensgebondenheid ervan worden geanalyseerd. Dit beperkt de wildgroei van SKU’s, dat wil zeggen het proces waarbij steeds meer Stock Keeping Unit’s worden toegevoegd zonder een voorafgaande studie naar de vraag, wat het magazijnbeheer bemoeilijkt en waardoor fouten bij het orderpicken voor de e-commerce sneller kunnen voorkomen.

Optimaliseren van processen zoals verpakking en kitting

Naast complexe werkzaamheden moeten magazijnen die zich richten op online verkoop ook hun verpakkings- en verzendprocessen aanpassen aan de tijd van het jaar. Het is heel gebruikelijk om pakketten of etiketten te personaliseren voor bestellingen die aan specifieke data zijn gekoppeld zoals bijvoorbeeld Black Friday, Valentijnsdag of Cyber Monday. In e-commerce magazijnen is deze trend volledig doorgevoerd en zijn er specifieke zones gereserveerd voor het personaliseren van producten of bestellingen al naargelang de wensen van de klant.

Efficiënt de “last mile” beheren

Daarbij komen dan nog de kosten voor de “last mile”. Deze logistieke fase vereist een perfecte organisatie om extra kosten te vermijden die het concurrentievermogen van de onderneming in gevaar kunnen brengen. Om dit te bereiken is het noodzakelijk om over de juiste tools te beschikken waarmee de communicatie tussen het magazijn en de verschillende vervoerders kan worden gestroomlijnd. Dit is het doel van de geavanceerde Multi Carrier Verzendsoftware module van Easy WMS waarmee het verzendproces van de goederen volledig wordt beheerd.

Les convoyeurs pour bacs sont une solution courante pour accélérer la préparation des commandes dans les entrepôts e-commerce
Transportbanen voor dozen zijn een veelgebruikte oplossing om de e-commerce fulfillment in magazijnen te versnellen

Opslagoplossingen voor e-commerce fulfillment

Om de prestaties van e-commerce fulfillment te optimaliseren dienen ondernemingen de middelen waarover ze beschikken beter te benutten. Op welke manier? Door zich te richten op logistieke strategieën, variërend van het openen van nieuwe structuren voor het klaarzetten en verzenden van bestellingen zoals micro-fulfillmentcentra of dark stores, tot het implementeren van pickstrategieën zoals batch picking of pick to box, met als doel de kosten te beperken en de verplaatsingen van operators optimaal te benutten.

Er zijn een aantal opslagoplossingen beschikbaar om het ecommerce fulfillment te optimaliseren. Hieronder volgen de voornaamste:

Handmatige opslagoplossingen

Bedrijven kiezen voor oplossingen die geschikt zijn voor de laadeenheden die het meest worden gebruikt in de e-commerce zoals magazijnbakken of trays. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de Franse e-commerce webwinkel Deguisetoi.fr, die heeft gekozen voor doorrolstellingen voor dozen van Mecalux om het orderverzamelen te versnellen en het gebruik van de beschikbare opslagruimte met 30% te verbeteren. Magazijnen die zich richten op online verkoop gebruiken ook oplossingen zoals industriële entresol- of tussenvloeren, waarmee het vloeroppervlak wordt vergroot en dus de opslagcapaciteit.

Transportbandensystemen voor magazijnbakken

Een andere veelgebruikte oplossing is het vervangen van handmatige apparatuur voor goederenafhandeling door transportbanen voor dozen om de goederenstromen in het magazijn te versnellen. Dit garandeert een doorlopende toevoer van voorraden naar de orderpickzone. De webwinkel Espace des Marques heeft zijn magazijn in Frankrijk uitgerust met een transportbaan voor dozen, geïnstalleerd door Mecalux, die volgens Vincent Beaufreton, Development Manager, “de verschillende niveaus van de installatie met elkaar verbindt en de verplaatsing van de goederen versnelt.”

Hulpmiddelen bij het orderpicken

Het orderpicken kan ook worden geoptimaliseerd met hulpmiddelen zoals pick-to-light of voice picking. Hierdoor neemt de productiviteit toe en wordt de foutmarge bij het orderpicken beperkt. Aghasa Turis, een e-commerce distributeur van hardware heeft pick-to-light en put-to-light systemen geïnstalleerd in het magazijn in Spanje om de werkzaamheden van de magazijnmedewerkers te vereenvoudigen en te stimuleren. “Dankzij de pick-to-light en put-to-light systemen hebben we de snelheid van het orderverzamelen met 15% kunnen verhogen”, zegt Darío Alonso, Algemeen Directeur van het bedrijf.

Gespecialiseerde software

Het digitaliseren van logistieke processen voorkomt de vergissingen die samenhangen met handmatig magazijnbeheer. Easy WMS van Mecalux bevat een groot aantal geavanceerde functionaliteiten die geschikt zijn voor de e-commerce. Dankzij de Marketplace and E-commerce Platform Integration module wordt bijvoorbeeld de online catalogus van het bedrijf gesynchroniseerd met de fysieke voorraden van de vestiging waardoor fouten worden voorkomen WMS voor e-commerce is een specifieke module waarmee de activiteiten in het magazijn kunnen worden aangepast aan de e-commerce. Met behulp van Supply Chain Analytics kan de logistiek manager de verschillende logistieke KPI's monitoren en de werkelijke prestaties van het magazijn evalueren. De e-commerce Global Freaks, gespecialiseerd in figuurtjes, heeft gekozen voor de modules Marketplace and E-commerce Platform Integration, WMS voor e-commerce en Multi Carrier Verzendsoftware van Easy WMS om tegemoet te komen aan zijn groeiprognoses. Hierdoor is de capaciteit van het bedrijf voor het klaarzetten van bestellingen verdrievoudigd.

Automatische orderpicking

De orderpicking kan worden geautomatiseerd door het e-commerce magazijn uit te rusten met robots zoals de Miniload die de in- en uitslag van goederen kunnen versnellen. Dit systeem kan worden aangevuld met transportbanen voor dozen om de goederenstromen naar de pickstations te verbeteren. De gereedschapfabrikant SAM Outillage heeft zijn logistieke distributiecentrum in Frankrijk uitgerust met een automatisch kleingoedmagazijn. Dankzij de robotisering zijn de operationele prestaties verbeterd en is de productiviteit met 25% toegenomen. Candice Aubert, Logistics Manager, legt uit: “Voor de renovatie van ons distributiecentrum moesten operators 10 tot 12 km per dag afleggen in het magazijn om de artikelnummers te vinden die ze nodig hadden. Met het automatisch kleingoedmagazijn worden de goederen automatisch naar de pickstations gebracht.”

E-commerce fulfillment vereist goede prestaties

De webshops moeten hun logistiek aanpassen aan de huidige consumententrends die op de markt aanwezig zijn maar ook aan de specifieke kenmerken en normen van de e-commerce. De sleutel om competitief te blijven in de online verkoopsector is het uitrusten van het magazijn met zowel conventionele als automatische opslagsystemen zodat bestellingen efficiënter kunnen worden klaargezet en met name het aantal orderpickfouten kan worden verminderd.

Door het gebruik van Warehouse Management Software zoals Easy WMS kan 99% van de vergissingen die bij handmatig orderverzamelen worden gemaakt worden voorkomen, wat een enorm pluspunt is.

Wenst u optimaal te profiteren van de voordelen van de e-commerce en de prestaties van uw magazijn te verbeteren? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen, één van onze experts helpt u graag bij het vinden van de beste oplossing voor uw onderneming.

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Banner-Software-Solutions
Template Key: